Örgütlerde Motivasyon

Örgütlerde Motivasyon

Ortak bir amacı ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlige örgüt adı verilir. Örgüt içerisinde çalışanların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gücünü örgütün amaçları doğrultusunda kullanabilmek için çalışan motivasyonunun sağlanması, örgütün devamlılığı açısından göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Bu motivasyonu sağlamak için örgüt yöneticilerinin çalışanları desteklemesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan ilki işi tanımlamak ve çalışanlara yapacakları işe dair görevlendirme yapmaktır. Verilen işin bilgilendirilmesi ve beklentilerin belirtilmesi doğrultusunda çalışanlar kendilerinden istenen şeyler üzerine yoğunlaşarak daha kapsamlı ve daha etkili bir çalışma gerçekleştirirler.

 Ikincisi ise işi kolaylaştırmak ve sağlam adımlarla ilerlemek adına yapılan faaliyetlerdir. Bunlar çalışma ortamında bulunan dikkat dağıtıcı, konsantrasyon bozucu etkenler olabilir. Ortadan kaldırılması sonucunda çalışanlar işlerine daha iyi odaklanacak ve sağlam çalışmalarda bulunacaklardır.

 Üçüncüsü ise işe çalışanları teşvik etmektir. Bunun için çalışanlar arasında ufak bir rekabet olması daha ileri seviyeye taşıyacak ve yaratıcı işler çıkmasını sağlayacaktır.

 Tüm bunların dışında ekonomik açıdan çalışanları teşvik edecek etkinlikler düzenlenebilir ve bu sayede çalışma azmi artacaktır.

 Sonuç olarak örgütlerde çalışma azmini ve direncini arttırmak için yöneticilere motivasyon adına fazlasıyla sorumluluk düşmektedir. En ufak yapılan bir değişiklik, alınan bir karar bile bireyleri işe daha da odaklayacak, öncelikleri haline gelecektir.

Umut Özkurt

Umut Özkurt

AkdeMIS IT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir